Filtered Light Forest

Filtered Light Forest

Factory Light Festival, Slemmestad, Norway 2016.
Light installation by: Christine Istad og Lisa Pacini
Sound: Isa Istad

The light installation Filtered Light Forest was installed between a group of trees at Norcems cement factory for an annual light festival in Slemmestad. Istad and Pacini wanted to create a meditative space using old cement filters found abandoned in a warehouse at the factory. As the cement factory is linked to the sea for transporting cement, the water element was an important part of the project.

Filtered Light Forest light installation formed a hanging square of 3 x 3 meters where the audience was free to enter. An ambient soundscape, reminiscent of naturel sounds such as water and sounds from a choir. The sound has an abstract sonic texture. By using sound, video and the cement sacks we create a link between the works, the historical identity of the site.

Norsk:
Med lysinstallasjonen Filtered Light Forest som vil henge mellom trærne på Slemmestad ønsker Istad og Pacini å skape et meditativt rom ved bruk av gamle sementfiltre funnet på Norcems lager.
Filtered Light Forest lysinstallasjon vil danne et kvadrat på 3 x 3 meter der publikum kan bevege seg rundt og inne i verket. Det ambiente lydbildet gir assosiasjoner til natur, vann og lyder fra et kor. Lyden har en abstrakt sonisk tekstur. Ved hjelp av lydbildet og sementsekkene lager vi en link mellom verket, bygningen og stedets identitet. Det fysiske forholdet mellom sementfabrikken og sjøen er en viktig del av prosjektet.

The artists. Photo Lillian Støa The artists. Photo Lillian Støa