SPEED PULSE/CITY PULSE

FOTO OG VIDEO AV CHRISTINE ISTAD
GALLERI TRAFO 18.09 – 17.10 2010

Christine Istad stiller ut i Galleri Trafo. Utstillingen, som vises i hele andre etasje, er hennes største separatutstilling så langt og rommer 16 foto- og 3 videoarbeider.

I Istads bilder registreres en opptatthet av lys, rom, bevegelse, perspektiv og relasjon mellom fargene. Disse stikkordene sto også sentralt for 60-tallets Op-kunst, og selv om uttrykksformen divergerer gjenkjennes flere av Victor Vasarelys (1908-97), den mest innflytelsesrike Op-kunstneren, også i Istads kunstneriske prosjekt. Vasarely var opptatt av å utvikle en kunst som kunne forstås og integreres i arkitektur og byplanlegging. Kunsten skulle være geometrisk, samt fylt av lys og farge. Kunstformen skulle aktivisere betrakter og gjøre denne til en aktiv deltager i kunsten – i forståelsen av å fullføre verket. Gjennom persepsjonen, altså blikket og den dertil hørende tanke, skulle betrakter aktiviseres til å reflektere omkring den illusjonistiske, nærmest virtuelle, fremstilling av naturen og virkeligheten.

Videoverkene formidler en meditativ og symboltung atmosfære som peker i retning av rituelle, religiøse og mytiske referanser. Det meditative element understrekes i flere av arbeidene i det en forventet bevegelsesdynamikk transformeres til stillestående observasjoner med minutiøst hendelsesforløp. På denne måten anvendes videomediet i betydning ”levende maleri”, der naturen og landskapets iboende kvaliteter fremheves som stillbilder til ettertanke.

De fleste fotografiene blir tatt på reiser med Nikon analogt speilreflekskamera og film. Fotografiene er ikke beskåret eller manipulert. Det er øyeblikkets kvalitet som er det essensielle. De store fotografiene er printet på C-print på ”archival photographic” materiale.

Christine Istad (f. 1963) er innkjøpt av en rekke samlinger, bl.a. KUBE Kunstmuseum. Hun ble Årets Kunst rett Vest kunstner og fikk Bærum Kommunes Kunstpris i 2009 og skal bl.a. stille ut i USA i PA og NY sammen med gruppen Open Space i 2011.

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd

Madison Ave #01, photography 110x160 cm. Speed Pulse, video on two monitors; sound of the artists major artery. Madison Ave #01, photography 110x160 cm. Speed Pulse, video on two monitors; sound of the artists major artery.

Station #01 and Madison Ave #02, photography 110x160 cm Station #01 and Madison Ave #02, photography 110x160 cm

Bethlehem #01, photography 110x160 cm. Bethlehem #01, photography 110x160 cm.

Tokyo #01, photography 110x160 cm. Tokyo #01, photography 110x160 cm.