INSIGHT OUTSIGHT

Fotografi og video

Kunstgalleriet I Stavanger 2014

Det formale, det sanselige, abstraksjon, det serielle, arkitektur og lysets virkninger står sentralt i måten Istad jobber med fotografiet på. Hun undersøker lysets virkninger og de dybdeskapende mulighetene lyset bærer med seg. Knyttet til lyset ligger hennes interesse for arkitektur og romskapende elementer. Bildene er kun delvis skarpe og det bidrar til å skape den perseptuelle utfordringen, der øyet må trenge inn i billedrommet gjennom stramme vertikale, horisontale og diagonale strukturer.

© Istad Art 2014, 03:39. Sound by Bendik O. Storbekken
SYNOPSIS: Video based on a series of photographs shoot from the inside of aluminium pipes inside Palazzo Falier,Venice Italy.